... ...

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)
Τύπος Οχήματος

M 5

ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

M 5-1

UNIMOG 4x4 Γερανοφόρο ΓΕΑ

M 5-2

UNIMOG 4x4 πυροσβεστικά ΓΕΑ

M 5-2

UNIMOG 4x4 Άμεσης διάσωσης ΓΕΑ

M 5-2

UNIMOG 4x4 Ανατρεπόμενο ΓΕΑ

Έχει επιτευχθεί ΕΠΑ της τάξης του 37%

Bus
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1 1/4t
Special Vehicles
Μικρά Φορτηγά
Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης
Armoured Vehicles
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1/4t