... ...

Κατηγορία Μ

(Military=Στρατιωτικά)

Τύπος Οχήματος

M 6

ΜΕΣΑΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

M 6-1

Βυτιοφόρα νερού STEYR 14M 22

M 6-2

Βυτιοφόρα λυμμάτων

M 6-3

Γενικής χρήσεως STEYR 14M 22

M 6-4

Περισυλλογής 5 ton

M 6-5

Πυροσβεστικά

M 6-6

Πυροσβεστικά άμεσης επέμβασης αεροδρομίων FLF

M 6-7

Οχήματα Μεταφοράς Καυσίμων

M 6-8

Απορριμματοφόρα

Bus
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1 1/4t
Special Vehicles
Μικρά Φορτηγά
Μεσαία Φορτηγά hgjghjh
Μικτά Φορτηγά Γενικής Χρήσης
Armoured Vehicles
Οχήματα Παντοδαπού Εδάφους Mercedes 1/4t